Singel 154 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Corona-vaccinatie

UPDATE 15/11/2021

 

De overheid heeft besloten een 3e (booster)prik beschikbaar te stellen voor de meest kwetsbare mensen. Dit zijn in principe mensen van 60+ of mensen met een aandoening of medicijngebruik, waarbij het immuunsysteem verminderd functioneert.

Voor deze groep heeft een corona-infectie in het algemeen een ernstiger beloop en zijn de vaccins iets minder (lang) effectief. Daarom adviseren we inderdaad gebruik te maken van deze mogelijkheid.

De GGD is op de hoogte van diegenen die een eerdere vaccinatie heeft gehad (bijvoorbeeld ook die bij ons zijn uitgedeeld) en wie toestemming heeft verleend om deze informatie te delen.

Het is ook de GGD die deze keer het vaccin zal toedienen: omdat het Pfizer danwel Moderna betreft is het in onze praktijk niet haalbaar deze te geven, vanwege de lastige hanteerbaarheid van deze vaccins.

Wacht u dus gerust op de uitnodiging van de GGD, of belt u hen als u meent dat u deze mogelijk gemist heeft.

U dient wel rekening te houden met een interval tussen de griep- (en/ of pneumococcenvaccinatie): er dient 2 weken tussen te zitten, dus meldt u dit bij het maken van de afspraak bij de GGD!

 

 

UPDATE 21/10/2021

 

De laatste vaccinatie is uitgedeeld, we hebben geen vaccins meer voor corona.

Degenen die menen een derde vaccin te moeten krijgen kunnen zich melden bij de GGD. Het is mogelijk om na een astra-zeneca vaccin met een ander vaccin ingeënt te worden.

Hoewel we niet of nauwelijks mensen met serieuze bijwerkingen of allergische reacties op het vaccin gehad hebben is het goed te weten dat vaccinatie met een ander vaccin het risico op weer dergelijke nare verschijnselen beperkt is.

 

 

UPDATE 21/7/2021

 

Onze laatste flacon Astra-Zeneca zal worden toegediend op 14/9/2021 in de middag. Er zijn nog doses beschikbaar. Indien u daarvan gebruik wilt maken dient u zich te melden bij de assistente: assistente@mhamelink.nl  Schrijf daarin uw BSN, naam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer, zodat we kunnen terugkoppelen of u deze prik kunt krijgen en hoe laat.

De laatste ronde van 15/7/2021 was een groot succes: bijna iedereen heeft zijn tweede prik gekregen. Van bijwerkingen hebben we nauwelijks melding gehad. We danken de kerk en de koster(s) aan de Lannoystraat te Vlissingen van harte voor het openstellen van de ruimte, waardoor we goed rekening konden houden met de 1,5 meter en de verplichte wachttijd van 15 minuten.

 

UPDATE 24/6/2021

12-17 jarigen:

De uitnodigingen voor degenen geboren 1/1/2004 tm 30/9/2009 zijn verzonden, zoals de instanties dat aan ons hebben verzocht. Mocht u menen dat u toch een dergelijke uitnodiging zou moeten ontvangen en niet hebben gekregen, stuur ons dan een email waarin uw naam, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer staan, dan helpen we u verder.

2e prik:

op 15/7/2021 staat de ronde gepland. Alleen indien we voldoende aanmeldingen krijgen om een busje eerder of later aan te breken en opgebruiken zou dit op een ander moment kunnen. Het is echter onmogelijk voor ons om hierin beloftes te doen. U kunt een mail sturen met naam, geboortedatum en telefoonnummer met de vraag en daarbij ruim aangegeven wanneer u WEL zou kunnen. Een ander alternatief is dat u informeert bij andere praktijken naar wanneer hun vaccinatie-data zijn en of ze u van dienst kunnen zijn.

 

UPDATE 17/6/2021

Speciaal voor de 12-17-jarigen:

in de media wordt nu gemeld dat huisartsen de jongeren met indicatie voor griepvaccinatie zouden mogen/ moeten/ gaan aanleveren bij de GGD. Tot op heden is daar echter GEEN bericht van aan ons verstuurd vanuit de GGD.

Omdat deze leeftijdscategorie naar mijn inschatting binnenkort sowieso integraal aan de beurt gaat komen voor vaccinatie en we geen nieuwe extra logistieke wanorde willen creëren heb ik het verzoek aan GGD en Landelijke Huisartsen Vereniging gedaan om deze mogelijkheid te onderzoeken/ uit te voeren, zonder tussenkomst van de huisarts.

Derhalve wachten wij op berichten uit de daartoe geëigende kanalen alvorens actie te ondernemen.

 

 

UPDATE 31/5/2021

 

Bij mijn.rivm.nl kunt u met DigiD inloggen. U kunt dan zien of en waarmee u gevaccineerd bent. Wij hebben de gevaccineerden van 18/5/2021 en daarvoor kennelijk succesvol doorgegeven en RIVM heeft deze verwerkt.

Eind juni ontvangen wij de (voorlopig laatste) batch Astra-Zeneca. Deze is bestemd voor diegenen die reeds een eerste vaccinatie van ons ontvangen hebben of diegenen die alsnog een eerste vaccinatie bij ons willen ontvangen.

Op 15/7/2021 prikken we nog eenmaal in de kerk aan de Lannoystraat 2. De tijden hiervoor zijn gelijk aan de tijden van uw eerste prik en anders komt u liefst tussen 9 en 11 uur.

Voor de tweede prik van die laatste groep reserveren we dinsdag 14/9/2021 in de middag, op de praktijk. Het is van groot belang dat we weten of u dan zult komen, zodat we voldoende vaccin in huis kunnen hebben. Dat is ook de laatste mogelijkheid om bij ons dit vaccin te bekomen.

 

UPDATE 14/5/2021

 

Komende dinsdag 18/5/2021 gaan we weer vaccineren in de kerk (Lannoystraat 2-4): ip is dit 2e ronde voor de meesten, maar er zullen ook sommigen zijn die nu de eerste vaccinatie krijgen. We hebben ALLEEN Astra Zeneca en NIET de mogelijkheid iets anders te bestellen. Diegenen die reeds een uitnodiging hebben ontvangen: gelieve deze formulieren in te vullen en mee te nemen, die maakt de administratieve afhandeling voor ons vele malen eenvoudiger.

Voor mensen die belangstelling hebben voor de ‘resterende’ partij: op 18/5 TUSSEN 9 en 11 uur geven we de mogelijkheid voor maximaal 50 personen om ook gebruik te maken van deze vaccinatieronde. U dient dan bij de deur een formulier in te vullen en te ondertekenen. Houdt u alvast rekening met de 2e ronde voor deze groep: op 15/7/2021 vaccineren we voor het laatst, namelijk voor diegenen die hem eerst op 22/4 ofwel op 18/5 voor het eerst hebben gehad. Neemt u wel identiteitsbewijs/ rijbewijs mee!

Zoals u op de site van ‘prullenbakvaccin.nl’ kunt lezen: houdt u rekening met de mogelijkheid dat we u toch niet kunnen vaccineren om diverse redenen, mn logistiek. Belt u ons svp NIET tevoren, maar meld u zich bij de portier.

Wij houden de volgende uitsluitingen aan:  1/ als u jonger bent dan 40 jaar; 2/ als we de 50 personen dreigen te overschrijden; 3/ als u een voorgeschiedenis heeft met verhoogd trombose-risico (dan adviseren we u te wachten op de GGD, waar u mogelijk met Pfizer gevaccineerd kunt worden).

Leest u svp ook onderstaande teksten (updates) door, zodat u op de hoogte bent van achtergronden.

 

Aanmelding risicogroepen bij GGD

Vlak voor de meivakantie hebben we het verzoek gekregen om een lijst aan te leveren van mensen tussen 18 en 60 dewelke indicatie hebben voor griepvaccinatie. Hoewel het programma van ons huisartseninformatiesysteem 93 personen identificeerde hebben we volgens onze uitgebreidere zoekactie 155 personen kunnen aanleveren bij de GGD. Daarbij hebben we degenen waarvan ons bekend was dat ze een vaccin gehad hadden reeds overgeslagen. Degenen die we hebben aangemeld zullen binnenkort door de GGD worden/zijn uitgenodigd voor een vaccinatie. Leest u de informatie die u daarbij krijgt goed door. U hoeft ons hierover niet te bellen, wij kunnen

Jammergenoeg hebben we nu 2 meldingen van mensen die alsnog wel bij ons de griepvaccinatie ontvingen, maar toch niet op die betreffende lijst stonden. Dat spijt ons zeer en bij deze  Het is voor ons ondoenlijk om toch een plekje bij de GGD te laten reserveren. Als alternatief bieden we aan dat zij zich alsnog op 18/5/2021 en 15/7/2021 bij ons laten vaccineren. Natuurlijk kan men ook wachten tot de GGD zover is dat ze de volgende leeftijdscategorieën gaan oproepen. Volgens de media zou iedereen voor 1/7/2021 een eerste vaccinatie aangeboden moeten hebben gekregen. Daar kunnen wij niet voor instaan, maar het geeft ons moed dat de prikstraten kennelijk toch op volle toeren draaien.

 

 

UPDATE dd 14/4/2021

 

Zojuist heeft de leverancier van vaccinaties aangegeven dat we de volgende batch kunnen bestellen. Dit betreft (wederom) Astra Zeneca.

Er is behoorlijk wat ophef over degenen die gevaccineerd mogen worden en wat dan de beste strategie is. De GGD is momenteel bezig met oproepen van de mensen uit geboortejaar 1951 of ouder. Welk vaccin zij toedienen is ons niet bekend (laatst bekend was pfizer, maar zou ook andere kunnen zijn).

Tot heden hebben we reeds een eerste vaccinatie gegeven aan de speciale groepen en diegenen van 62 tm 64 jaren oud (voor zover ons bekend en die dat ook wensten) alsmede degenen waarvan we wisten dat ze thuis moesten geprikt worden.

Omdat we al behoorlijk ver zijn met de officiële categorieën en niet graag verspillen, en rekening willen houden met diegenen die toch graag ‘zo snel mogelijk’ gevaccineerd worden met datgeen wat zeer beperkte risico’s heeft (kansmatig gezien), stellen we de volgende batch beschikbaar voor diegenen die deze afweging bewust maken en de voordelen vinden opwegen tegen de bezwaren, ook al zijn ze net een (paar) jaar ouder of jonger.

Dat betekent: We nodigen voor de volgende ronde de mensen uit geboortejaren 1955 tot en met 1963 uit voor de prikronde op donderdag 22 april 2021, wederom in de kerk aan de Lannoystraat.  De papieren voor deze ronde zullen komend weekend of toch uiterlijk dinsdag 20/4 worden verspreid. (2e prik volgt dan 15/7/21).

Diegenen die in de eerste ronde niet de kans hebben benut stellen we in de gelegenheid om alsnog ook op deze dag te komen. Houdt u in dat geval de tijd aan die op de uitnodigingsbrief stond, zodat er toch enige spreiding over de ochtend plaatsvindt.

Indien we na deze ronde nog enkele flacons resteren, zullen we wellicht op de praktijk nog één of enkele dagen bepalen om deze vaccins aan te bieden. Omdat er uit 1 flacon 11 of 12 vaccins gehaald kunnen worden die daarna maar enkele uren houdbaar zijn, is het zaak dat we dit accuraat plannen: die dagen moeten op afspraak. Deze afspraken kunnen we pas maken als we weten hoeveel er resteert. Wacht tot op deze site nieuwe data verschijnen. Daarop kunt u dan reageren, liefst per mail. Enige flexibiliteit kan van u gevraagd worden: we houden voor deze dagen ook een ‘reservelijst’ aan: diegenen die nog geen vaste afspraak kunnen krijgen, maar op zo’n dag wel mogelijkheid hebben om geprikt te worden kunnen wellicht alsnog opgeroepen worden, bijvoorbeeld als er plots iemand anders geen gebruik maakte van die afspraak.

Omdat het logistiek erg (te!) intensief is voor ons om voor elk vaccin te bellen verzoeken wij u om ons te mailen als u besluit GEEN gebruik te maken van het aanbod. Verzetten van afspraakdagen of -tijden behoort NIET tot de mogelijkheden. U krijgt GEEN nieuwe oproep. Als u alsnog een vaccinatie wenst met hetgeen wij beschikbaar krijgen: leest u dan de informatie op deze website.

NB: vermeldt in uw mail svp minimaal uw naam, geboortedatum, uw mobiele telefoonnummer waarop u werkelijk bereikbaar bent en in het onderwerp de tekst ‘vaccin’. assistente@mhamelink.nl 

Als we geen vaccins meer voorradig hebben zullen we dit ook op deze site melden. Indien u op andere wijze uw vaccinatie heeft gehad mag u dat ook melden via de mail.

Als u meent al eens corona-besmet geweest te zijn bestaat de mogelijkheid een antistof-test (bloedprik) te doen. De kosten hiervoor zijn bescheiden (rond 10€). Daarna kunt u volstaan met 1 vaccinatie (zover we nu kunnen inschatten).

 

UPDATE dd 08/04/2021

 

Vanwege (zeldzame) mogelijk ernstige bijwerkingen, in het bijzonder voor jonge mensen, is het Astra-Zeneca vaccin (waarmee wij momenteel vaccineren) alleen nog geschikt bevonden voor een beperkte doelgroep. Dat zijn de 60+ ers. Maar ook degenen die eerder het vaccin gehad hebben en daarvan geen ernstige bijwerkingen hebben ondervonden! Dus: de 2e ronde gaat ook ‘gewoon door’.

Voor die groep zijn de voordelen van vaccinatie toch duidelijk groter dan de mogelijke nadelen. Daarom gaan we dus door met de voorgenomen vaccinatiedata, te weten:

14/4/2021: diegenen die reeds een oproep hebben ontvangen, 60+ ers

18/5/2021: 2e ronde van diegenen die op 23/2 reeds hun eerste hebben gehad

9/6/2021: 2e ronde van diegenen die op 14/4 hun eerste hebben gehad

Diegenen die graag via ons hun vaccinatie willen ontvangen en ouder zijn dan 60 jaren, die op bovengenoemde data de mogelijkheid hebben om te komen, kunnen we op ‘de reservelijst’ plaatsen, zodanig dat we hen oproepen om een vaccinatie te krijgen indien er vaccins blijken ‘over’ te zijn.

 

 

UPDATE dd 15/3/2021

 

In verband met het landelijk tijdelijk opschorten van de astra-zeneca vaccinaties:

Deze actie komt voort uit onvoldoende zekerheid op dit moment of het vaccin wel of niet veilig is, mn tav trombose-vorming. Dit fenomeen is op zich niet geheel zeldzaam, maar kan wel ernstige gevolgen hebben. Of de gerapporteerde gevallen daadwerkelijk veroorzaakt zijn door de vaccinatie met dit vaccin is in onderzoek bij het Lareb. Daarbij gaat het om enorm veel data, dus dat dit enige tijd kost om conclusies te trekken is eerder zorgvuldig te noemen. We betreuren dat uw en onze flexibiliteit weer behoorlijk wordt aangesproken in deze lastige tijd.

Daarom hebben we gekozen om de ronde van woensdag 17/3 te verplaatsen naar woensdag 14/4, op dezelfde tijden als was aangegeven. De tweede ronde (van 18 mei respectievelijk 9 juni) houden we vooralsnog ook vast op die data, met dezelfde tijden.

We gaan ervan uit dat dan hopelijk de veiligheid wel voldoende zeker gesteld zal zijn. Mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn, zullen die vaccins waarschijnlijk vernietigd moeten worden en zullen we moeten wachten op nieuwe, andere vaccins. De gedane oproepen komen dan te vervallen. Daar zullen dan weer nieuwe oproepen voor gemaakt moeten worden wanneer een ander vaccin beschikbaar komt. Daarop is vooralsnog geen helder zicht.

 

Als u vermoed corona te hebben gehad, maar dit niet bewezen is door een eerdere test: u kunt antistoffen laten bepalen (bloedafname op de praktijk). Indien blijkt dat u reeds antistoffen heeft kunt u volstaan met 1 vaccinatie.

 

Voor diegenen die (op 23/2/21) hun vaccinatie hebben gehaald: indien u bijwerkingen vermoedt te hebben (gehad) kunt u dit met ons overleggen. Waar aangewezen zullen we dit doorgeven aan het Lareb. (Dit was sowieso al standaard procedure, maar tot heden zijn ons geen ernstige bijwerkingen ter ore gekomen.) Het grootste risico van trombosevorming zou met name in de eerste week na vaccinatie verwacht worden, dus als dat tot heden niet is gebeurd is de kans dat dit alsnog gaat optreden steeds geringer.

 

 

BERICHT VAN FEBRUARI 2021 hieronder

De corona-vaccinatie campagne is begonnen.

 

De eerste uitnodigingen werden door ons verstuurd aan onze patienten van 90 jaar en ouder. Zij krijgen het Pfizer-BioNtech vaccin (mRNA) in 2 rondes, via de GGD. Zij maken daar zelf een afspraak voor via 0800-7070. Het wordt toegediend in Goes.

De GGD verzorgt zelf de vaccinaties met datzelfde vaccin voor de leeftijden tussen 65 en 90 jaren, de oudsten eerst.

Als u meent dat u toch via de huisarts gevaccineerd zou moeten worden, kunnen we mededelen dat er voorlopig nog GEEN zicht is wanneer een geschikt vaccin kan worden aangeboden. Dit vanwege de hoge kwetsbaarheid en slechte vervoerbaarheid en houdbaarheid van dit vaccin. We raden u dan ook ten zeerste aan toch vervoer te organiseren en alsnog via de GGD te laten enten.

 

Wel is voor de mensen die in een AWBZ (WLZ) instelling verblijven (en dus een CIZ indicatie hebben gekregen) een extra voorziening getroffen. De huisartsenorganisatie ZHCO (regionaal) heeft gegevens verzameld wie onder deze regeling vallen: zij worden half februari gevaccineerd met het vaccin van Moderna (mRNA). Ook dit moet 2x worden toegediend.

 

VACCINATIE DOOR DE HUISARTSENPRAKTIJK ZELF

Wij krijgen binnenkort het vaccin van Astra-Zeneca, een levend verzwakt vaccin. Dit is NIET geschikt voor mensen van 65 jaar en ouder.

Hiervoor zijn 2 rondes vereist, met een tussenpoos van (minstens) 12 weken. Eerst zijn de 62 tot en met 64-jarigen geselecteerd. Daarenboven diegenen die kamp(t)en met een serieus overgewicht. Ook hebben we de partners van geselecteerden, mits jonger dan 65, meegenomen in de oproep.

De prikdata zijn: 23 februari en 18 mei. Houdt u zich svp zoveel mogelijk aan de oproeptijden, zodat we zoveel mogelijk wachtrijen kunnen voorkomen. De administratieve afhandeling vergt beduidend meer inspanningen dan een griepprik. Ook dient u 15 minuten na ontvangst van de prik op de locatie aanwezig te blijven. Houdt u svp rekening met enige  uitloop.

Er wordt GEEN rekening gehouden met ‘andere afspraken’ die u wellicht heeft. Indien u kiest om niet te komen vervalt onze verplichting u verder uit te nodigen. Het is voor ons niet haalbaar om de aangeboden tijden te ‘ruilen’.

Alleen als u in de periode van 4 weken voorafgaand aan de vaccinatiedatum ZIEK bent (koorts, al dan niet met corona) moet uw vaccinatie worden uitgesteld. Belt u ons hierover op praktijkdagen, tussen 10u30 en 12u00.

Op uw oproep staat belangrijke informatie. Leest u deze svp zorgvuldig. Vult u de formulieren TEVOREN vast in. Wellicht dat iemand uit uw familie of kennissenkring daarmee kan helpen. Neemt u op de afspraak ook de uitnodigingslijst met barcodes mee.

 

Actueel

08/03

Verbouwing - uitbreiding praktijkruimte

Vanaf deze week gaan we verbouwen. ...

Lees meer
24/09

De dokter is ziek

Dokter Hamelink is herstellende na ...

Lees meer
Archief