Singel 154 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Corona-vaccinatie

UPDATE dd 14/4/2021

 

Zojuist heeft de leverancier van vaccinaties aangegeven dat we de volgende batch kunnen bestellen. Dit betreft (wederom) Astra Zeneca.

Er is behoorlijk wat ophef over degenen die gevaccineerd mogen worden en wat dan de beste strategie is. De GGD is momenteel bezig met oproepen van de mensen uit geboortejaar 1951 of ouder. Welk vaccin zij toedienen is ons niet bekend (laatst bekend was pfizer, maar zou ook andere kunnen zijn).

Tot heden hebben we reeds een eerste vaccinatie gegeven aan de speciale groepen en diegenen van 62 tm 64 jaren oud (voor zover ons bekend en die dat ook wensten) alsmede degenen waarvan we wisten dat ze thuis moesten geprikt worden.

Omdat we al behoorlijk ver zijn met de officiële categorieën en niet graag verspillen, en rekening willen houden met diegenen die toch graag ‘zo snel mogelijk’ gevaccineerd worden met datgeen wat zeer beperkte risico’s heeft (kansmatig gezien), stellen we de volgende batch beschikbaar voor diegenen die deze afweging bewust maken en de voordelen vinden opwegen tegen de bezwaren, ook al zijn ze net een (paar) jaar ouder of jonger.

Dat betekent: We nodigen voor de volgende ronde de mensen uit geboortejaren 1955 tot en met 1963 uit voor de prikronde op donderdag 22 april 2021, wederom in de kerk aan de Lannoystraat.  De papieren voor deze ronde zullen komend weekend of toch uiterlijk dinsdag 20/4 worden verspreid. (2e prik volgt dan 15/7/21).

Diegenen die in de eerste ronde niet de kans hebben benut stellen we in de gelegenheid om alsnog ook op deze dag te komen. Houdt u in dat geval de tijd aan die op de uitnodigingsbrief stond, zodat er toch enige spreiding over de ochtend plaatsvindt.

Indien we na deze ronde nog enkele flacons resteren, zullen we wellicht op de praktijk nog één of enkele dagen bepalen om deze vaccins aan te bieden. Omdat er uit 1 flacon 11 of 12 vaccins gehaald kunnen worden die daarna maar enkele uren houdbaar zijn, is het zaak dat we dit accuraat plannen: die dagen moeten op afspraak. Deze afspraken kunnen we pas maken als we weten hoeveel er resteert. Wacht tot op deze site nieuwe data verschijnen. Daarop kunt u dan reageren, liefst per mail. Enige flexibiliteit kan van u gevraagd worden: we houden voor deze dagen ook een ‘reservelijst’ aan: diegenen die nog geen vaste afspraak kunnen krijgen, maar op zo’n dag wel mogelijkheid hebben om geprikt te worden kunnen wellicht alsnog opgeroepen worden, bijvoorbeeld als er plots iemand anders geen gebruik maakte van die afspraak.

Omdat het logistiek erg (te!) intensief is voor ons om voor elk vaccin te bellen verzoeken wij u om ons te mailen als u besluit GEEN gebruik te maken van het aanbod. Verzetten van afspraakdagen of -tijden behoort NIET tot de mogelijkheden. U krijgt GEEN nieuwe oproep. Als u alsnog een vaccinatie wenst met hetgeen wij beschikbaar krijgen: leest u dan de informatie op deze website.

NB: vermeldt in uw mail svp minimaal uw naam, geboortedatum, uw mobiele telefoonnummer waarop u werkelijk bereikbaar bent en in het onderwerp de tekst ‘vaccin’. assistente@mhamelink.nl 

Als we geen vaccins meer voorradig hebben zullen we dit ook op deze site melden. Indien u op andere wijze uw vaccinatie heeft gehad mag u dat ook melden via de mail.

Als u meent al eens corona-besmet geweest te zijn bestaat de mogelijkheid een antistof-test (bloedprik) te doen. De kosten hiervoor zijn bescheiden (rond 10€). Daarna kunt u volstaan met 1 vaccinatie (zover we nu kunnen inschatten).

 

UPDATE dd 08/04/2021

 

Vanwege (zeldzame) mogelijk ernstige bijwerkingen, in het bijzonder voor jonge mensen, is het Astra-Zeneca vaccin (waarmee wij momenteel vaccineren) alleen nog geschikt bevonden voor een beperkte doelgroep. Dat zijn de 60+ ers. Maar ook degenen die eerder het vaccin gehad hebben en daarvan geen ernstige bijwerkingen hebben ondervonden! Dus: de 2e ronde gaat ook ‘gewoon door’.

Voor die groep zijn de voordelen van vaccinatie toch duidelijk groter dan de mogelijke nadelen. Daarom gaan we dus door met de voorgenomen vaccinatiedata, te weten:

14/4/2021: diegenen die reeds een oproep hebben ontvangen, 60+ ers

18/5/2021: 2e ronde van diegenen die op 23/2 reeds hun eerste hebben gehad

9/6/2021: 2e ronde van diegenen die op 14/4 hun eerste hebben gehad

Diegenen die graag via ons hun vaccinatie willen ontvangen en ouder zijn dan 60 jaren, die op bovengenoemde data de mogelijkheid hebben om te komen, kunnen we op ‘de reservelijst’ plaatsen, zodanig dat we hen oproepen om een vaccinatie te krijgen indien er vaccins blijken ‘over’ te zijn.

 

 

UPDATE dd 15/3/2021

 

In verband met het landelijk tijdelijk opschorten van de astra-zeneca vaccinaties:

Deze actie komt voort uit onvoldoende zekerheid op dit moment of het vaccin wel of niet veilig is, mn tav trombose-vorming. Dit fenomeen is op zich niet geheel zeldzaam, maar kan wel ernstige gevolgen hebben. Of de gerapporteerde gevallen daadwerkelijk veroorzaakt zijn door de vaccinatie met dit vaccin is in onderzoek bij het Lareb. Daarbij gaat het om enorm veel data, dus dat dit enige tijd kost om conclusies te trekken is eerder zorgvuldig te noemen. We betreuren dat uw en onze flexibiliteit weer behoorlijk wordt aangesproken in deze lastige tijd.

Daarom hebben we gekozen om de ronde van woensdag 17/3 te verplaatsen naar woensdag 14/4, op dezelfde tijden als was aangegeven. De tweede ronde (van 18 mei respectievelijk 9 juni) houden we vooralsnog ook vast op die data, met dezelfde tijden.

We gaan ervan uit dat dan hopelijk de veiligheid wel voldoende zeker gesteld zal zijn. Mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn, zullen die vaccins waarschijnlijk vernietigd moeten worden en zullen we moeten wachten op nieuwe, andere vaccins. De gedane oproepen komen dan te vervallen. Daar zullen dan weer nieuwe oproepen voor gemaakt moeten worden wanneer een ander vaccin beschikbaar komt. Daarop is vooralsnog geen helder zicht.

 

Als u vermoed corona te hebben gehad, maar dit niet bewezen is door een eerdere test: u kunt antistoffen laten bepalen (bloedafname op de praktijk). Indien blijkt dat u reeds antistoffen heeft kunt u volstaan met 1 vaccinatie.

 

Voor diegenen die (op 23/2/21) hun vaccinatie hebben gehaald: indien u bijwerkingen vermoedt te hebben (gehad) kunt u dit met ons overleggen. Waar aangewezen zullen we dit doorgeven aan het Lareb. (Dit was sowieso al standaard procedure, maar tot heden zijn ons geen ernstige bijwerkingen ter ore gekomen.) Het grootste risico van trombosevorming zou met name in de eerste week na vaccinatie verwacht worden, dus als dat tot heden niet is gebeurd is de kans dat dit alsnog gaat optreden steeds geringer.

 

 

BERICHT VAN FEBRUARI 2021 hieronder

De corona-vaccinatie campagne is begonnen.

 

De eerste uitnodigingen werden door ons verstuurd aan onze patienten van 90 jaar en ouder. Zij krijgen het Pfizer-BioNtech vaccin (mRNA) in 2 rondes, via de GGD. Zij maken daar zelf een afspraak voor via 0800-7070. Het wordt toegediend in Goes.

De GGD verzorgt zelf de vaccinaties met datzelfde vaccin voor de leeftijden tussen 65 en 90 jaren, de oudsten eerst.

Als u meent dat u toch via de huisarts gevaccineerd zou moeten worden, kunnen we mededelen dat er voorlopig nog GEEN zicht is wanneer een geschikt vaccin kan worden aangeboden. Dit vanwege de hoge kwetsbaarheid en slechte vervoerbaarheid en houdbaarheid van dit vaccin. We raden u dan ook ten zeerste aan toch vervoer te organiseren en alsnog via de GGD te laten enten.

 

Wel is voor de mensen die in een AWBZ (WLZ) instelling verblijven (en dus een CIZ indicatie hebben gekregen) een extra voorziening getroffen. De huisartsenorganisatie ZHCO (regionaal) heeft gegevens verzameld wie onder deze regeling vallen: zij worden half februari gevaccineerd met het vaccin van Moderna (mRNA). Ook dit moet 2x worden toegediend.

 

VACCINATIE DOOR DE HUISARTSENPRAKTIJK ZELF

Wij krijgen binnenkort het vaccin van Astra-Zeneca, een levend verzwakt vaccin. Dit is NIET geschikt voor mensen van 65 jaar en ouder.

Hiervoor zijn 2 rondes vereist, met een tussenpoos van (minstens) 12 weken. Eerst zijn de 62 tot en met 64-jarigen geselecteerd. Daarenboven diegenen die kamp(t)en met een serieus overgewicht. Ook hebben we de partners van geselecteerden, mits jonger dan 65, meegenomen in de oproep.

De prikdata zijn: 23 februari en 18 mei. Houdt u zich svp zoveel mogelijk aan de oproeptijden, zodat we zoveel mogelijk wachtrijen kunnen voorkomen. De administratieve afhandeling vergt beduidend meer inspanningen dan een griepprik. Ook dient u 15 minuten na ontvangst van de prik op de locatie aanwezig te blijven. Houdt u svp rekening met enige  uitloop.

Er wordt GEEN rekening gehouden met ‘andere afspraken’ die u wellicht heeft. Indien u kiest om niet te komen vervalt onze verplichting u verder uit te nodigen. Het is voor ons niet haalbaar om de aangeboden tijden te ‘ruilen’.

Alleen als u in de periode van 4 weken voorafgaand aan de vaccinatiedatum ZIEK bent (koorts, al dan niet met corona) moet uw vaccinatie worden uitgesteld. Belt u ons hierover op praktijkdagen, tussen 10u30 en 12u00.

Op uw oproep staat belangrijke informatie. Leest u deze svp zorgvuldig. Vult u de formulieren TEVOREN vast in. Wellicht dat iemand uit uw familie of kennissenkring daarmee kan helpen. Neemt u op de afspraak ook de uitnodigingslijst met barcodes mee.

 

Actueel

19/02

Aanstelling basisarts

Per 1 april 2021 zal mw. M. de Viss...

Lees meer
21/01

Nieuwe POH-GGZ

Afgelopen maand heeft Laura afschei...

Lees meer
Archief