Singel 154 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Praktijkaccreditatie

UPDATE  zomer 2023

Dit jaar hebben we opnieuw succesvol de accreditatieronde doorlopen!

 

UPDATE 09 november 2022

 

Binnenkort mogen we weer gevisiteerd worden in het kader van de accreditatie.

Patienten wordt gevraagd hiervoor een 2-tal enquetes in te vullen: een voor de arts en een voor de praktijk in het geheel.

U kunt hiervoor ook de QR-code scannen:

praktijk:

 

 

 

 

arts:

 

 

 

 

We danken u alvast vriendelijk voor uw feedback.

 

 

Per 4 februari 2020 zijn wij als praktijk officieel geaccrediteerd.
Dit houdt in dat wij voldoen aan de kwaliteitsnormen van de NPA.

Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA.
Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd
en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.
Om het keurmerk te behalen heeft onze praktijk eerst een grondige zelfevaluatie uitgevoerd.
Daar kwamen verbeterpunten uit die wij hebben aangepakt.
Na een jaar heeft een auditor van NPA onze praktijk bezocht en
beoordeeld of wij aan de normen voldoen en ons inzetten om te blijven verbeteren.
Op basis van het verslag van de auditor heeft NPA ons het keurmerk toegekend.

Het draait om u
Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens normen die uitgaan van
allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn.
Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u
nodig heeft en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft
met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.

Normen
De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen.
Hierin zitten huisartsen, maar ook PatiëntenFederatie Nederland.
Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord.
Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal.
Dat is namelijk de basis van de normen.

Lees hier https://npacertificering.nl/pati%C3%ABnt/ meer over de certificering en de normen.

Actueel

26/01

Vacature doktersassistente en vacature meewerkend (huis)arts

Momenteel zijn we op zoek naar een ...

Lees meer
08/03

Werkzaamheden

De verbouwing van de praktijk is gr...

Lees meer
Archief