Singel 154 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Klachten

Waar gewerkt wordt vallen spaanders.

Hoewel ons adagium is: ‘niet schaden’ valt toch jammergenoeg in de (huisarts)geneeskunde niet altijd aan missers of zelfs fouten te ontkomen.

Als u meent dat er dingen in de praktijk niet goed zijn gegaan valt dit altijd met de dokter te bespreken. Ook wij kunnen hiervan leren.

Neemt u gewoon contact op met de praktijk door te bellen, te mailen of een brief te schrijven.

 

Indien u meent dat wij dit onvoldoende serieus nemen kunt u zich wenden tot de SKGE alwaar wij aangesloten zijn.

Stuur een e-mail of bel naar:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

telefoon: 088-0229100

Maandag tot en met donderdag
tussen 9 en 17 uur

e-mail: info@skge.nl

Tot slot kunt u zich nog beklagen bij het tuchtcollege. Dit is voor zowel patient/ belangenbehartiger als voor de dokter een tijdrovend en intensief traject. We hopen uiteraard immer dat u die behoefte niet heeft/ krijgt en dat we er onderling zullen kunnen uitkomen.

 

 

Voor klachten over andere gezondheidswerkers, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met wat er in een ziekenhuis of bij een collega gebeurd is, kunt u dit uiteraard ook met de dokter bespreken. Toch verzoeken we u om dit eerst aanhangig te maken bij degene die het betreft. Bij voorkeur ook schriftelijk. Dit helpt u om de onvrede te benoemen en motiveert de betrokkene om adequaat actie te ondernemen.

Actueel

26/01

Vacature doktersassistente en vacature meewerkend (huis)arts

Momenteel zijn we op zoek naar een ...

Lees meer
08/03

Werkzaamheden

De verbouwing van de praktijk is gr...

Lees meer
Archief