Singel 154 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Betalingsvoorwaarden LHV

De praktijk is gesloten tot 06-12-2020.
Onderstaande huisartsen nemen voor ons waar.

S. van Hoek
Govert Flincklaan 51
4383 WB Vlissingen
0118 – 484040
F. Legemate
Westerbaan 16
4386 CR Vlissingen
0118 – 760010
P.B.A. Crama
Westerbaan 16
4386 CR Vlissingen
0118 – 760006
Praktijk de Getijden 2
Koudekerkseweg 86
4382 ED Vlissingen
0118-412525
M. Bordui
Govert Flincklaan 51
4383 WB Vlissingen
0118 – 484040

Betalingsvoorwaarden Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Betalingsvoorwaarden voor huisartsen (LHV) 2009

 

1.         Reclamaties op de nota richt u binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk aan de huisarts. Wanneer er binnen deze termijn geen reclamaties zijn ingediend is de patiënt het bedrag van de nota verschuldigd.

 

2.         De declaraties van de huisarts, van de door de huisarts verrichte werkzaamheden of door de huisarts verstrekte geneesmiddelen, zijn direct opeisbaar.

 

3.         Het bedrag op de nota dient binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de huisarts.

 

4.         Is het bedrag vermeld op de nota niet binnen 21 dagen bijgeschreven op de nota van de huisarts dan is de patiënt in verzuim. De huisarts heeft dan het recht zonder een nadere ingebrekestelling over te gaan tot incasso maatregelen.

 

5.         De huisarts brengt na 21 dagen, de wettelijke rente in rekening zonder nadere ingebrekestelling. Daarnaast wordt een bedrag van € 5,– voor administratiekosten in rekening gebracht.

 

6.         Naast de wettelijke rente en de administratiekosten is de patiënt wanneer hij in gebreke blijft, een bedrag van 18% van het te vorderen bedrag als incassokosten verschuldigd met een minimum van € 35,– per nota.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onder nummer 281/95 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Utrecht