Singel 154 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

LSP

Landelijk Schakel Punt

In Nederland wordt nauwkeurig omgegaan met privacy. Dat is van groot belang, zeker in de vertrouwensrelatie met uw arts.

Met de grootst mogelijke zorg is een netwerk opgezet waarbij veruit de meeste huisartsen en apotheken zijn aangesloten. In dat netwerk geven ze aan over welke personen zij over informatie beschikken. Maar alleen op moment dat een aanvrager daar behoefte aan heeft, en alleen als die aanvrager zich als uw zorgverlener heeft gelegitimeerd en met uw uitdrukkelijke toestemming. In principe.

Toestemming (of juist niet) kunt u registreren met uw DigiD bij volgjezorg.nl, of stuur een e-mail met uw naam, geboortedatum en (06) nummer, ook die van uw huisgenoten, naar assistente@mhamelink.nl

In geval dat u een hulpvraag heeft aan een zorgverlener moet die laatste zich vergewissen dat hij/ zij over voldoende informatie beschikt om u een gedegen advies te geven. Dat houdt in dat er geverifieerd moet worden of de informatie klopt met uw verhaal. En waar nodig moet worden bijgesteld. Ook als ‘uw gegevens’ beschikbaar zouden zijn blijft het nodig om in het gesprek zaken na te lopen. Het kan onvolledig zijn, of onjuistheden bevatten. Met andere woorden: een arts mag niet blindvaren op uw dossier waar dit van een ander afkomstig is.

Sinds de politieke beslissing om eenieder persoonlijk toestemming te vragen (opt-in) voor het beschikbaar stellen van gegevens hebben we lange tijd geen gebruik gemaakt van LSP. Tijdens de corona-uitbarsting is een toename van LSP-gebruik gerealiseerd. Gelukkig is dit ook veilig gebleken. Evenwel dienen we van eenieder dus een toestemmingsverklaring te ontvangen (dit mag ook mondeling) alvorens er ook ontsluiting tot LSP kan geschieden. Mocht u (of de dokter) het noodzakelijk vinden dat uw dossier los van LSP voor een collega beschikbaar komt kan de dokter een uitdraai van de episodes/ dossierregels ter beschikking stellen.

Actueel

08/03

Verbouwing - uitbreiding praktijkruimte

Vanaf deze week gaan we verbouwen. ...

Lees meer
19/02

Aanstelling basisarts

Per 1 april 2021 zal mw. M. de Viss...

Lees meer
Archief